СТАНДАРТНІ ТЕРМІНИ ТА УМОВИ ПРОДАЖУ

Вам слід оновити цей документ, щоб він відображав ваші терміни та умови.

Нижче наведений текст є пропозицією і Odoo S.A не несе відповідальності.

  1. Клієнт явно відмовляється від своїх стандартних умов, навіть якщо вони були складені після цих стандартних умов продажу. Для того, щоб будь-яке відхилення було дійсним, має бути чітко погоджено заздалегідь у письмовій формі.
  2. Наші рахунки-фактури підлягають оплаті протягом 21 робочого дня, якщо інший термін оплати не вказано в рахунку-фактурі або замовленні. У разі несплати до встановленого терміну, BonSens залишає за собою право вимагати сплату фіксованих відсотків у розмірі 10% від суми, що залишилася до сплати. BonSens буде мати право призупинити будь-яке надання послуг без попереднього попередження у разі несвоєчасної оплати.
  3. Якщо платіж залишається непогашеним більше ніж через шістдесят (60) днів після дати платежу, BonSens залишає за собою право звернутися за послугами компанії зі стягнення боргів. Усі судові витрати несе клієнт.
  4. Деякі країни застосовують утримання у джерела на суму рахунків-фактур відповідно до свого внутрішнього законодавства. Будь-яке утримання у джерела буде сплачено клієнтом податковим органам. Ні в якому разі не можна BonSens брати участь у витратах, пов'язаних із законодавством країни. Таким чином, сума рахунку-фактури буде належати до BonSens у повному обсязі і не включає жодних витрат, пов'язаних із законодавством країни, в якій знаходиться клієнт.
  5. BonSens зобов’язується зробити все можливе, щоб надати якісні послуги, у встановлені терміни відповідно до узгоджених термінів. Однак жодне з його зобов’язань не може розглядатися як зобов’язання щодо досягнення результатів. BonSens за жодних обставин не може вимагати від клієнта виступати як третя особа в контексті будь-якої претензії про відшкодування збитків, поданої проти клієнта кінцевим споживачем.
  6. Щоб це було допустимо, BonSens має бути повідомлено про будь-яку претензію за допомогою листа, надісланого із записом про доставку до свого зареєстрованого офісу протягом 8 днів після доставки товарів або надання послуг.
  7. Усі наші договірні відносини будуть регулюватися виключно Ukraine в юридичному полі.